Przedsięwzięcia

 Projekt Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu i Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze (Deutsch-Polnische Gesellschaft Göttingen e.V.)
Seminaria Toruńsko-Getyńskie / Göttinger-Thorner Seminare
„1939-1989-2019: Wojna, Przełom, Partnerstwo – narracje polskie i niemieckie“

 
Partnerzy projektu:
Galeria Art Supplement w Getyndze
Miasto Getynga
Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 

Informacje o projekcie:
Projekt inicjuje regularne Seminaria Toruńsko-Getyńskie. Wpisuje się on we współpracę Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu oraz Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Getyndze, a także intensywną współpracę Torunia i Getyngi jako miast partnerskich.Tegoroczna inicjatywa ma umożliwić krytyczną refleksję i realny dialog pomiędzy społecznością polską i niemiecką na temat podobieństw i różnic w narracjach o najważniejszych wydarzeniach XX w. oraz o aktualnym stanie polsko-niemieckiego sąsiedztwa.Poprzez towarzyszącą wystawę artystyczną zatytułowaną „Gniazdo” i określoną przez namysł nad trzema datami – 1939, 1989 i 2019 – projekt ma stanowić też kolejny krok w zbliżaniu toruńskich i getyńskich środowisk artystycznych. Autorki wystawy wybrały polskich i niemieckich artystów, którzy w swojej twórczości odnoszą się do wątków związanych z polsko-niemiecką historią, akcentując kluczowe daty: 1939/1989/2019. Artyści bardzo świadomie nawiązują dialog z wyraźnymi przeplotami polskiej i niemieckiej historii. Wizualizują ukryte treści, trudne i często wyparte z pamięci obrazy, przepracowują bolesne dla obu stron sytuacje. Do uczestników wystawy należą: Krzysztof Białowicz, Dorota Chilińska, Joanna Chołaścińska, Oskar Dawicki, Martyna Jastrzębska, Grzegorz Klaman, Marek Krupecki, Aurora Lubos, Anna Peschken, Liliana Piskorska, Aleka Polis, Jacek Staniszewski.

Inicjatywa odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 
Program: 
11.10.2019 
Galeria Art Supplement w Getyndze
Burgstr. 37A
20:00
koncert ZOFIA ANALOG
 
12.10.2019 
Galeria Art Supplement w Getyndze
Burgstr. 37A
10:00-11:30 rozpoczęcie 1. Seminarium Toruńsko-Getyńskiego
panel dyskusyjny nr 1: „1939 – polskie i niemieckie narracje o II wojnie światowej” (dr Anna Quirin, Fundacja im. Freyi von Moltke, Sönke Jaek, Gimnazjum im. Otto Hahna w Getyndze, moderacja: dr Aleksandra Burdziej, TPN w Toruniu)
 
11:30-12:00 przerwa kawowa
 
12:00-13:30 panel dyskusyjny nr 2: „1989 – polskie i niemieckie narracje o upadku komunizmu” (prof. Leszek Żyliński, UMK w Toruniu, Kai Patri, Uniwersytet Kassel, moderacja: dr Alexander Jakovljević, TPN w Toruniu)
 
13:30-15:00 przerwa obiadowa
 
15:00-16:30 panel dyskusyjny nr 3: "2019 – polskie i niemieckie narracje o Europie, Unii Europejskiej i wspólnej przyszłości” (Harm Adam, Europa-Union i TPN w Getyndze, dr Adam Jarosz, Uniwersytet Zielonogórski, moderacja: Andreas Schreck, TPN w Getyndze)
 
16:30-18.00 przerwa
 
18:30 wernisaż wystawy artystycznej „GNIAZDO III” / „NEST III”
 
20:00 wspólna kolacja